செயல்முறைத்தேர்வு / Audition 

உலக அரங்கில் உங்கள் திறமையை நிலைநாட்டி 1kg தங்கக் கிரீடத்தினை அணிய நீங்கள் தயாரா? போட்டிக்கான உங்கள் விண்ணப்பத்தினை இன்றே பதிவுசெய்து, உறுதிப்படுத்துடுங்கள்.

Are you ready to prove your skills and talent and win the 1kg golden crown? Complete your application and confirm your place in the competition.

போட்டி கால அளவை  / Competition time scale 

Country Rounds 

United Kingdom 04.02.2017
France 25.02.2017
Germany 04.03.2017
Netherland 11.03.2017

 

Denmark 18.03.2017
Norway 25.03.2017
Swiss 29.04.2017
Canada tbc

Semi Finals

2nd quarter of 2017

அரை இறுதிச்சுற்று

March 2018

Finals

4th quarter of 2017

இறுதிச்சுற்று

TBC