அன்புடையீர்;

நாட்டியத்தாரகை போட்டி நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் பங்குபற்ற நீங்கள் விண்ணப்பமிட்டதற்கு நன்றி. வெகு விரைவில் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர்கள் உங்களைத் தொடர்புகொண்டு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை விபரமாக கூறுவார்.

நன்றி.
நிர்வாகக் குழு
நாட்டியதாரகை